• Ελληνικά
  • English
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΣΙΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΣΙΣ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσημη εγγραφή ως ιδιωτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα ή βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού, και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα.
Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές δράσεις της το 2005. Η πρώτη κατοικία, ένα οικοτροφείο για 15 άτομα με νοητική υστέρηση, άρχισε να λειτουργεί το 2006 και ένα δεύτερο οικοτροφείο με άλλα 15 άτομα άρχισε να λειτουργεί το 2018. Το 2008, οι δραστηριότητες της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης διευρύνθηκαν με ένα Κέντρο Ημέρας για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (80 άτομα το χρόνο) και 2 προστατευόμενα διαμερίσματα που φιλοξενούν 4 ενοικιαστές το καθένα με θέματα ψυχικής υγείας. Ο οργανωτικός κύκλος της αποϊδρυματοποίησης κορυφώθηκε το 2014 στη δημιουργία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού στον 7ο Ψυχιατρικό Τομέα με τίτλο "Αρχιπέλαγος".

Στα επόμενα χρόνια, Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επέκτεινε τις δραστηριότητές της προσφέροντας υπηρεσίες σε άλλες ευάλωτες ομάδες: Άστεγοι (χωρητικότητα 50 ατόμων την εβδομάδα, 60 προστατευόμενες κατοικίες στις οποίες στεγάζονται πρώην άστεγοι, συμβουλευτικές υπηρεσίες για άστεγους και εκπαίδευση στην εργασία με την υποστήριξη της κοινωνικής επιχείρησης DIKEOMA ), Αιτούντες άσυλο / Πρόσφυγες (70 άτομα - οικογένειες, Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 220 προσφύγων, Μονάδα υποδοχής 350 αιτούντων άσυλο, Ξενώνας για 20 ασυνόδευτους εφήβους, Ψυχοκοινωνική υπηρεσία 2.500 ατόμων), Παιδιά σε κίνδυνο (Ξενώνας για 100 παιδιά / θύματα πολέμου), κακοποιημένες γυναίκες (υποστήριξη 200 γυναικών), άνεργοι (υποστήριξη 90 ατόμων), νέοι στο Κίνδυνο Κοινωνικού Αποκλεισμού / νεαροί παραβάτες (Κέντρο Νεολαίας, ομάδα εργασίας κατά του εκφοβισμού "Ailios").
Ο οργανισμός έχει αναπτύξει επίσης ένα ισχυρό δίκτυο σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω του οποίου έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί δεκάδες ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων (Erasmus +, δια βίου μάθηση, επιχορηγήσεις ΕΑΑ, EFM κλπ.).

Το τελευταίο βήμα για την ίδρυση της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ως ολοκληρωμένου Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η πιστοποίηση - VET (KEDIVIM 1) από τον Ελληνικό Οργανισμό Διαπίστευσης, μια διαδικασία που εξασφαλίζει την οργάνωση ως θεσμό επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο των δικαιούχων όσο και των επαγγελματιών.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει συμμετάσχει σε σειρά ευρωπαϊκών έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τον ίδιο τον οργανισμό, το προσωπικό και τους εθελοντές καθώς και τους δικαιούχους. Επιπλέον, ο οργανισμός έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και πιο συγκεκριμένα σε μεθοδολογίες ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποιήσης μέσω της συγκεκριμένης μονάδας του, FABRIC REPUBLIC. Το Fabric Republic είναι ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού που επικεντρώνεται στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.fabricrepublic.gr/en

Η εμπειρία που απέκτησε η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων οδήγησε στη δημιουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με σκοπό να προσφέρει τις γνώσεις του στο κοινό μέσω προγραμμάτων κατάρτισης. Στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού κέντρου, οι έμπειροι ερευνητές εργάζονται σε διαφορετικά εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια και έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν, να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθοδολογίες.

Το υλικό αυτό παρέχεται σε μονάδες της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ όπως το Κέντρο Ημέρας που λειτουργεί από το 2008 και βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μια ανοικτή δομή που παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν αυτό το υλικό για να υποστηρίξουν και να εκπαιδεύσουν τους ενήλικες δικαιούχους.

Επιπλέον, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, μέσω ευρωπαϊκών σχεδίων, υποστηρίζει τους εκπαιδευτές, τους συμβούλους, τους νέους και το προσωπικό ώστε να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να αποκτήσουν επαρκή προσόντα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επί προσθέτως, υποστηρίζει μέσω της παροχής συμβουλών σε μεγάλο αριθμό ατόμων ηλικίας 45+ ετών στον τομέα της ανεργίας, προκειμένου να τους παρακινήσει να βρουν και να διατηρήσουν μια κατάλληλη εργασία. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρέχει εκπαίδευση για την αύξηση των ικανοτήτων των ηλικιωμένων. Στο τέλος, τους υποστηρίζει να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Νέων "Connect Your City", υπό την αιγίδα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ως εθελοντική οργάνωση με κύριο σκοπό την παροχή ευκαιριών για δημιουργικά μαθήματα ΕΕΚ, προσανατολισμό στην απασχόληση και κοινωνικοποίηση των νέων ηλικίας 15 έως 30 ετών, τα περισσότερα από τα οποία με ειδικές κοινωνικο-εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι συνεδριάσεις προγύμνασης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας των νέων προσφέρονται δωρεάν στο Κέντρο Νέων. Υπάρχει επίσης μια ομάδα δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης για διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Σε συνεργασία με το Erasmus +, το Κέντρο διοργανώνει εκδρομές σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Πεδίο δράσης: 
Παιδεία/Νεολαία, Επιχειρηματικότητα, Ανθρώπινα δικαιώματα/Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Τέχνες και πολιτισμός, Υγεία, Περιβάλλον, Πολιτικά/Έρευνα/Επιστήμη
Οργάνωση: 
Μη κερδοσκοπική οργάνωση
Τομέας: 
Ιδιωτικός τομέας
Ιστοσελίδα: 
E-mail: 
amkeiasis@gmail.com
Άτομο Επικοινωνίας: 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΙΚΟΣ
Τηλέφωνο Σταθερό: 
2108655039
Τηλέφωνο Κινητό: 
6984504799
Διεύθυνση: 
ΑΧΑΡΝΩΝ 297, 10446 ΑΘΗΝΑ

Find us on Facebook

Υπόλοιπα Δίκτυα

NEWSLETTER

Newsletters

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα για τις δραστηριότητες του οργανισμού μας και των δικτύων του.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίδρυμα Anna Lindh Ελληνικό Δίκτυο

Αλαμάνας 9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη, 55438

+30 2310 215629

+30 2310 215629

info[a]alfhellas.gr

www.alfhellas.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι επικεφαλής και συντονιστής του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών. Συν επικεφαλής του δικτύου είναι η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων», η οποία συνεργάζεται για την πραγμάτωση των στόχων του δικτύου.